Lærar - Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom

Logo VLFK

100% fast stilling. Søknadsfrist 29.05.22

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Frå 01.08.22 har vi ledig stilling som lærar innan Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom

Sjå linka:

Annonse