Medarbeidar med spesialpedagogisk kompetanse/-erfaring

Vestland illustrasjon.jpg

100% fast stilling, søknadsfrist 26.09

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for tilsaman 530 elevar. 
Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Skulen har eit eige tilbod for ungdom som treng  særskilt tilpassa opplæring og dagleglivstrening. Det er frå 01.11.22 ledig stilling som medarbeidar med spesialpedagogisk kompetanse/-erfaring ved tilbodet. 

Arbeidsoppgåver
Stilling inngår i eit team med elevassistentar og fagarbeidarar som samen med pedagogar gjev eit samla tilbod til ei gruppe elevar med særskilde behov for tilrettelegging. Du vert involvert både i planleggingsarbeid, gjennomføring og evaluering og refleksjon.

Lenke til stillingsannonse