Flora vidaregåande skule
Foto som syner fire ungdomar, to jenter og to gutar, i ein buss. Alle smiler og gutane viser tommel opp-teiknet

Skuleskyss

Foto: Thor-Aage Lillestøl

09. august 2019

I artikkelen finner du reglane for gratis skuleskyss i følge opplæringslova.

flora vid skule

Skulestart 2019

06. august 2019

Velkommen til skulestart mandag 19/08 kl 09.00 på idrettssenteret

Avslutning

Minnerike avslutningar!

12. juli 2019

Den siste skuleveka før sommaren vart det holdt fleire minnerike avslutningar ved Flora vgs.

Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar

24. april 2019

Line Sunde Kvalheim er minoritetsrådgjevar. Ho har til dagleg arbeidsplass ved Eid vidaregåande skule, men er tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette ved alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

elev forran pc med ei skriveoppgåve

Eksamensplan

26. april 2019

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Marthe Teigen Refsnes

Marthe Teigen Refsnes er ny leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.

24. april 2019

Lise Horpen, Marthe Teigen Refsnes og Leander Sunde er tre av medlemmane i ungdomspolitisk utval for 2019/20. Sofie Krumsvik og Mathilde Tjønneland var ikkje tilstades då biletet vart teke. Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skriftleg eksamen

Skriftleg eksamen

14. mai 2019

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på oppslagstavla ved biblioteket og på Teams onsdag 15. mai kl 09.00.

Ledig stilling

Ledige stillingar: 100% stilling innan filologiske fag og fleire stillingar som reinhaldar

10. mai 2019

Frå 01.08.19 har skulen ledig 100% stilling innan filologiske fag.

Frå 01.09.19 har skulen ledig fleire stillingar som reinhaldar.

Søknadsfrist 19 mai 2019

Innsamlingssjefar

Stolte og kry!

09. april 2019

Florarussen sikra innsamlingsrekord til kreftsaka!