Flora vidaregåande skule
korona

Gult nivå frå onsdag 20.01! Dvs. alle møter på skulen etter vanleg timeplan frå onsdag.

18. januar 2021

Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå.

Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Hvilket tiltaksnivå den enkelte skole skal følge, henger sammen med den lokale smittesituasjonen.

Ungdom som hoppar i solnedgang

Ungdata-undersøking i veke 5-7

14. januar 2021

Flora vgs skal delta i Ungdata-undersøkinga, som er ein landsomfattande spørreundersøking om ungdom sine oppvekstvilkår. Alle føresette får epost om undersøkinga. 

Undersøkinga skal gå føre seg mellom veke 5 og 7, og bare elevar under 20 år skal delta. Det er dessutan frivillig å delta, men vi oppfordrar alle til å bli med. Elevar som ikkje ønsker å delta må gi beskjed til kontaktlæraren sin i god tid.

Aksjons (2)

Aksjonsdagen 2020

24. november 2020

Aksjonsdagen vart ein suksess, totalbeløp blei 130 018,- Vi takkar alle elevane som bidrog til det flotte resultatet. Elevar som ikkje fekk betalt inn på bidra.no i tide, kan ta kontakt med lærar Trond Ole Hjorthaug

korona

Heimeskule for alle elevar 4 og 5 januar. Deretter oppmøte etter plan.

03. januar 2021

Onsdag 20.01. er vi tilbake på gult nivå og alle elevar møter opp til vanleg timeplan

Sal, service og reiseliv

Hospitering ved Flora vgs

30. oktober 2020

Sjå bileter og informasjon om hospiteringa

3PÅA, 3IDA, 3STA og 3STB

Rosa dag 2020/Blå dag 2020

20. oktober 2020

Russen samla inn totalt 14 532,- til kreftforeninga! Dette er ny rekord! Collage av dei alle VG3 klassane

korona

Heimeskule for alle elevar 4 og 5 januar. Deretter oppmøte etter ny plan

09. desember 2020

Alle elevar har fått sms om heimeskule i heile Vestland fylkeskommune frå 4 januar og inntil det kjem ny melding frå skulen. For Flora vgs vert det oppmøte etter eigen plan for kvar einskild klasse frå onsdag 6 januar.