Flora vidaregåande skule
Minoritetsrådgjevar

Minoritetsrådgjevar

24. april 2019

Line Sunde Kvalheim er minoritetsrådgjevar. Ho har til dagleg arbeidsplass ved Eid vidaregåande skule, men er tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette ved alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

elev forran pc med ei skriveoppgåve

Eksamensplan

26. april 2019

Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

Marthe Teigen Refsnes

Marthe Teigen Refsnes er ny leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.

24. april 2019

Lise Horpen, Marthe Teigen Refsnes og Leander Sunde er tre av medlemmane i ungdomspolitisk utval for 2019/20. Sofie Krumsvik og Mathilde Tjønneland var ikkje tilstades då biletet vart teke. Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skriftleg eksamen

Skriftleg eksamen

14. mai 2019

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på oppslagstavla ved biblioteket og på Teams onsdag 15. mai kl 09.00.

Ledig stilling

Ledige stillingar: 100% stilling innan filologiske fag og fleire stillingar som reinhaldar

10. mai 2019

Frå 01.08.19 har skulen ledig 100% stilling innan filologiske fag.

Frå 01.09.19 har skulen ledig fleire stillingar som reinhaldar.

Søknadsfrist 19 mai 2019

Innsamlingssjefar

Stolte og kry!

09. april 2019

Florarussen sikra innsamlingsrekord til kreftsaka!

diverse bildeklipp frå skulesituasjonar ved Flora vgs

Utviklingsplan for Flora vgs

18. desember 2018

Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for  dei elevane skulen har til ei kvar tid.  

Idar Sund som vann prisen i røyrleggarfaget

Vann prisar på fylkesmesterskap i yrkesfag og entreprenørskap

20. februar 2019

Flora vidaregåande Skule stilte med 27 deltakarar på mesterskapen på Eid 14. februar. Skulen tok fem medaljar med seg heim.

Bilete frå Fylkesting for ungdom 2013

Fylkesting for ungdom 5-7 april

07. mars 2019

Det vert arrangert fylkesting for ungdom på Thon hotell Jølster på Skei 5-7 april.  

elev forran pc med ei skriveoppgåve

Ledige stillingar som IKT-lærlingar! Søknadsfrist 01.03

14. februar 2019

8 ledige stillingar som IKT-lærling!