Flora vgs sitt kantinebygg sett utanfrå frå sør mot nord, elevar sitt utanfor

Flora vgs sitt kantinebygg sett utanfrå frå sør mot nord, elevar sitt utanfor

Om oss

Flora Vgs ligg i Florø, Noregs vestlegaste by. Skulen er todelt, med til saman sju studieretningar innan studiespesialiserande- og yrkesretta utdanning.

Skulen er i dag den nest største vidaregåande skulen i fylket (etter Sogndal Vgs) - og etter renovering og påbygging i 2010-16 framstår skulen også som ein av dei mest moderne.