Flora vidaregåande skule
Flora vgs sett frå framsida om morgonen. Snø på bakken.

Foto: Flora vgs

Ordensreglement for Flora Vidaregåande Skule