Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk teneste

Dette er no ein del av Rettleiingstenesta i Vestland fylkeskommune. Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø.


Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.


Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

 

Kontakt

Rettleiingstenesta Vestland nord
tlf:57 63 70 80
rettleiingstenesta.vestland.nord@vlfk.no

Dokument

Vilbli har informasjon om PP-tenesta i Vestland.