Foto som syner ein som sit og les til eksamen. Han sit bøygd over skrivepulten og har på seg grå gensar og briller. På bordet framfor seg har han fleire bøker, ei notatbok og ein pc. Foto: Stein Halvor Halvorsen, www.flickr.com

Foto som syner ein som sit og les til eksamen. Han sit bøygd over skrivepulten og har på seg grå gensar og briller. På bordet framfor seg har han fleire bøker, ei notatbok og ein pc. Foto: Stein Halvor Halvorsen, www.flickr.com

Privatistar

Husk å logge deg inn for å sjekke om datoane for munnlege eksamener er satt opp. Dei kan begynne allerereie no i oktober. Skriftlege eksamener starter 11.november. Skulane får IKKJE vite når dei ulike munnlege eksamenane er, så kvar elev må sjølv sjekke sin dato!