Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Rådgjeving
rådgjevarane på Flora vgs

rådgjevarane på Flora vgs

Rådgjeving

Rita Frøyen, Tone Erdal og Ingunn Selås er alle rådgjevarar på skulen. Dei er der for å hjelpe, rådgje eller rettleie deg som elev

Rita og Ingunn er skulens sosialpedagogiske rådgjevar. Tone driv hovudsakleg med karriererettleiing. Du er velkommen innom kontora våre i administrasjonsfløyen. Når døra er open er vi ledige. Du kan også booke ein time på førehand ved hjelp av Fronter eller SMS.

Sosialpedagogisk rådgiving tydar først og fremst å gje råd og hjelp dersom du har personlege og sosiale vanskar. Å gje råd og hjelp når du har vanskar med skulearbeidet. Å formidle kontakt med andre institusjonar og spesialistar om du treng det. Skulen har også helsesøster på plass to dagar i veka.  

Karriererettleiing. Kva vil eg bli? Skal eg studere etter vidaregåande eller vil eg ta fagbrev? Kva for programområde skal eg velje? Karriererettleiar kan hjelpe deg med ein karrieresamtale, rettleiing eller ved å gje informasjon og tips i høve vidare jobb og jobbsøk.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Tone Erdal
Rådgjevar
tone.erdal@sfj.no
Tlf 41 53 06 80

Rita Frøyen
Rådgjevar / OT koordinator
rita.froyen@sfj.no
Tlf 41 53 06 83

Ingunn Selås
Rådgjevar
ingunn.selas@sfj.no
Telefon: 45 45 37 93