Flora vgs sitt kantinebygg sett utanfrå frå sør mot nord, elevar sitt utanfor

Foto: Flora vgs

Regjeringa har forlenga dei midlertidige unntaka frå fråværsreglane ut september.

Les om unntaka i saken under.

Regjeringa har forlenga dei midlertidige unntaka frå fråværsreglane ut september.

 

 

Her er saka frå regjeringa: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-unntak-fra-fravarsreglene-ut-september/id2867549/