Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Reglement

Førebyggande samarbeid med politiet

24. oktober 2018

Som ledd i det rusførebyggande arbeidet har skulen inngått samarbeid med Vest politidistrikt. 

Flora vgs sett frå framsida om morgonen. Snø på bakken.

Ordensreglement for Flora Vidaregåande Skule

25. januar 2018

Reglementet er endra av Skuleutvalet 25.01.18 med heimel i Opplæringslova av februar 2001, forskrift til opplæringslova av 23. juni 2006 og forskrift til ordensreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane.
 

Fritaksreglement

18. mai 2016

Her finn de skjema og informasjon om kva som skal til for å få fritak i fag.