Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Reglar og rutinar/Reglement

Førebyggande samarbeid med politiet

24. oktober 2018

Som ledd i det rusførebyggande arbeidet har skulen inngått samarbeid med Vest politidistrikt. 

Fritaksreglement

18. mai 2016

Her finn de skjema og informasjon om kva som skal til for å få fritak i fag.