Rektor Clausen spelar sjakk i biblioteket

Rektor Clausen spelar sjakk i biblioteket

Rektor og leiing

Rektor er skulens øverste pedagogiske og administrative leder. Han har ansvar for at skulen drivast i tråd med gjeldende lov og regelverk

Kontaktinformasjon til sentrale personar i skulens leiing:

Kontakt

Sentralbord
57 63 76 00
post.flo@vlfk.no

Rektor
Knut Christian Clausen
knut.clausen@vlfk.no
415 30 684