korona fraavaer

korona fraavaer

Samleside koronainformasjon og fråværsreglar

Ny samleside for koronainformasjon for elevar og føresette.

Regjeringa har samla informasjon på denne sida.

Utdanningsdirektoratet har samla informasjon her.

 

Nye fråværsreglar.

Nye fråværsreglar er vedteke av departementet. 

Melding om fråværsorsak meldar elevar/føresette til kontaktlærar. 

  • "Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut skoleåret 2020 - 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.
    " Dvs at ALT* fråvær av helsegrunnar som er meldt og eigendokumentert/stadfesta av føresette skal IKKJE telje på fråværsgrensa (10% regelen) når dette vert ført i Skulearena. Denne regelen gjeld for helserelatert fråvær fram til 31.oktober.  For fråvær i første skuleveke 17-21 august fører vi helsefråvær som sjølvstendig studiearbeid om dette ikkje allereie er dokumentert på andre måtar **
  • Fravær av helsegrunner fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 skal ikke føres på elevenes vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder både for grunnskolen og videregående skole.​ Dvs at ALT* fråvær av helsegrunnar som er meldt og eigendokumentert/stadfesta av føresette skal IKKJE telje på vitnemålet når dette vert før i Skulearena. Denne regelen gjeld for helserelatert fråvær fram til 31.oktober.  For fråvær i første skuleveke 17-21 august fører vi helsefråvær som sjølvstendig studiearbeid om dette ikkje allereie er dokumentert på andre måtar**​ 

* Dvs at dette gjeld IKKJE berre milde luftvegssymptom.
   Elevar og tilsette med slike symptom skal halde seg heim og kontakte helsevesenet. 
** For fråvær frå og med 24 august vert det krav melding frå føresette eller frå elevar over 18 år som stadfesting på sjukdom. Elevar/føresette må skrive "grunna sjukdom" og ikkje beskrive særlege årsakar når ein lagar til slik eigenmelding. 

Alt fråvær skal meldast kontaktlærar.