Foto: Udir

Foto: Udir

Skriftleg eksamen er avlyst

Skriftleg eksamen for elevar på 10. trinn og i videregåande opplæring er avlyst våren 2021. Muntleg-praktisk og praktisk eksamen for elevar er også avlyst. Det gjelder også muntleg eksamen for elevar på Vg1 og Vg2.