Flora vidaregåande skule
Skriftleg eksamen

Skriftleg eksamen

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på oppslagstavla ved biblioteket og på Teams onsdag 15. mai kl 09.00.

Trekket for skriftleg eksamen blir offentleggjort på oppslagstavla ved biblioteket og på Teams onsdag 15. mai kl 09.00. Elevane er sjølve pliktige til å sjekke eksamenstrekket. Ein finner også viktig informasjon om eksamen på skulen si heimeside, under Elev og føresette.