Elevar føl undervisning i eit klasserom

Elevar føl undervisning i eit klasserom

Skulekvardagen

Elevane har ein 14 dagars plan. Det betyr at ein har ulik timeplan annakvar veke.

Alle klassar på yrkesfag har 35 timar kvar veke. Dei studiespesialiserande linjene har 30 timar per veke i snitt - noko som gjer at dei vil ha enkelte fritimar i mellom. Skulen er open mellom 0800-1600 medan undervisninga er lagt innan rammene nedanfor:

Mandag: 0845-1530
Tysdag: 0845-1530
Onsdag: 0845-1320
Torsdag: 0845-1530
Fredag: 0845-1350