Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad/Skulemiljøutval

Skolemiljøutvalget

Skulemiljøutvalet for skuleåret 2020/21 er valt

Tillitsvalte:
Ingeborg Nøttingnes
Tobias Eikefjord
Vara:
Kathrine Zakariassen
Eden S. Sandvik