Flora vgs sitt kantinebygg sett utanfrå frå sør mot nord, elevar sitt utanfor

Foto: Flora vgs

Skulen stengt til 14.04, ny informasjon om vidare drift kjem 08.04

Meir informasjon finn du ved å klikke inn på artikkelen

Ordninga med heimeundervisning og stengte skuler vert vidareført fram til påske.

  • Skulane er stengt til 14 april.
  • Ny info om eventuell vidare stenging kjem 8 april
  • Skriftleg eksamen er avlyst 

 Følg med på TEAMS og skulen si heimeside. 

Rektor

Informasjon frå UDIR:

 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/