regnbogen slår ned i taket på Flora vgs sett frå framsida

regnbogen slår ned i taket på Flora vgs sett frå framsida

Slik jobbar vi

For å lukkast i arbeidet føl vi skulen sin visjon som er læring, inspirasjon og trivsel. I tillegg må vi som offentleg skule følgje lover, nasjonale og fylkeskommunale satsingar. Til slutt må vi ha ein del reglar som både tilsette og elevar skal følgje for å få ein forutsigbar skulekvardag.