Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk
Tilpassa opplæring

Særskilt tilrettelegging

Alle elevar har rett til tilpassa opplæring. 

Retten til tilpassa opplæring finn du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elevar skal lære best mulig ut fra sine emner og føresetnader. Rita Hesvik Frøyen jobbar som koordinator for særslkilt tilrettelagt opplæring og kan hjelpe deg med råd, søknadsskriving, tilvisning til PP-tenesta eller andre i støtteapparatet. 

Spørsmål om tilretteleggig på eksamen kan Vivian Norstrand svare på. 

Behov for kortare praktisk tilrettelegging kan du rette til kontaktlærar. 

Kontakt

Vivian Norstrand
Spes-ped. koordinator/ Pedagogisk leiar
vivian.norstrand@vlfk.no
tlf 57 63 76 00

Rita Hesvik Frøyen
Koordinator for tilrettelagt opplæring
rita.hesvik.froyen@vlfk.no
tlf 41 53 06 83