Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving/Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Alle elevar har rett til tilpassa opplæring.

Retten til tilpassa opplæring finn du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elevar skal lære best mulig ut fra sine emner og føresetnader. Vivian Norstrand jobbar som spesialpedagogisk koordinator hos Flora vgs og kan hjelpe deg med råd, søknadsskriving, tilvisning til PP-tenesta eller andre i støtteapparatet.

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Vivian Norstrand
Spes-ped. koordinator
vivian.norstrand@sfj.no
tlf 57 63 76 00