Flora vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevtenester/Støtte og rådgjeving

Støtte og rådgjeving

Ta kontakt med rådgjevarane om det er noko du synes er utfordrande i skulekvardagen, eller om du treng utdannings- eller yrkesrettleiing. Rådgjevarane har teieplikt og er der for å hjelpe deg.