Flora vidaregåande skule
støttetelefon

Støttetelefon for ungdom

Er du einsam eller har det vanskeleg grunna pandemien? Ring og snakk anonymt med ein psykologistudent. Telefonnr: 51 20 71 21

Måndag til fredag: 14.00-21.30