pc vestland

TIl VG1 elev/føresett frå hausten!

Det er viktig å bestille PC no, slik at ein har den klar til skulestart. Vestland fylkeskommune har forhandla fram gode prisar. Sjå http://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/elevpc/ for meir informasjon.