Flora vgs sitt kantinebygg sett utanfrå frå sør mot nord, elevar sitt utanfor

Foto: Flora vgs

Tilbake til normalen i skular og barnehagar!

Frå laurdag 25. september kl. 16 går vi over til ein normal kvardag med aukt beredskap.

 Det er ikkje lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehagar og skular. Trafikklysmodellen kan berre vidareførast eller tas i bruk dersom den enkelte kommune meiner at smittesituasjonen krever lokale tiltak.   

Den voksne befolkningen er i stor grad vaksinert, og ein aukende andel ungdom får vaksine. Barn og unge har lav risiko for alvorlig covid-19 sjukdom. Derfor er det ikkje lenger nødvendig eller forholdsmessig å ha tiltak i skular og barnehagar som begrenser kvardagen deira. Dei grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt.