korona 1

TILBOD OM FRIVILLIG COVID-HURTIGTEST VED SKOLESTART

Det vert tilbod om frivillig hurtigtest ved skulestart. VG2 og VG2 får tilbodet måndag 16. august, og VG1 får tilbod tysdag 17. august. 

Alle vil få opplæring av helsepersonell om korleis dette skal gjerast. Testinga vil foregå i klasserommet. Helsepersonell eller ansatte vil lese av prøvesvar. 

Eventuelle positive testsvar vert følg opp av lokalt helsevesen. 

Rektor