Flora vidaregåande skule/Om oss/Kontakt oss

Tilsette skuleåret 20-21

Stilling Fornavn Etternavn Mobilnr E-post
Rektor Knut Christian Clausen 41530684 Knut.Christian.Clausen@vlfk.no
Avdelingsleiar - Sal, service og reiseliv/VO  Lars Anders Nybu 41530604 Lars.Anders.Nybu@vlfk.no
Ped.leiar Vivian Norstrand 90835519 Vivian.Norstrand@vlfk.no
Adm.leiar og Avdelingsleiar - Handverks- og industrifag Arnfinn Ekerheim 41530788 Arnfinn.Ekerheim@vlfk.no
Avdelingsleiar - realfag Jarle Henning Storevik 99507223 Jarle.Henning.Storevik@vlfk.no
Avdelingsleiar - Språk- og samfunnsfag Solveig Helene Brekke 97547766 Solveig.Helene.Brekke@vlfk.no
Avdelingsleiar Helse- og oppvekst / Idrettsfag Ingunn Selås 41530679 Ingunn.Selas@vlfk.no
Kontorstøtte Anne Sofie Hansen Svarstad 97190241 Anne.Sofie.Hansen.Svarstad@vlfk.no
Kontorstøtte Norunn Leirpoll 47640655 Norunn.Leirpoll@vlfk.no
Kontorstøtte Hege Åshamar Jørgensen 47878510 Hege.Ashamar.Jorgensen@vlfk.no
Koordinator for særskilt tilrettelagt opplæring Rita Hesvik Frøyen 41530683 Rita.Hesvik.Froyen@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing - studie og yrkesrådgivar Tone Berqvam Erdal 41530680 Tone.Berqvam.Erdal@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte - Sos.ped rådgivar Espen Johannesen 92243376 Espen.Johannesen@vlfk.no
Kantineleiar Geir Personbråten   Geir.Personbraten@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Maria Isabel Vårdal Haugland 47965237 Maria.Isabel.Vardal.Haugland@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Turid Riste Helgås   Turid.Riste.Helgas@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Synnøve Lindtvedt Lystad 41530685 Synnove.Lindtvedt.Lystad@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Jorunn Marie Grønntun 48055532 Jorunn.Marie.Gronntun@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Runar Furnes 91110916 Runar.Furnes@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Inger Ane Nødset Svardal 99290160 Inger.Ane.Nodset.Svardal@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Kristine Nødset 48130062 Kristine.Nodset@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Ingunn Elen Lien 99236934 Ingunn.Elen.Lien@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Christina Johannessen   Christina.Johannessen@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Torgeir Halvorsen   Torgeir.Halvorsen@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Alexandra Elaine Kent Vågene 92244256 Alexandra.Elaine.Kent.Vagene@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Hege Stavang 46815195 Hege.Stavang@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Marte Heggedal Longvastøl 41639105 Marte.Heggedal.Longvastol@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Helen Øvrehus Kalland 97169344 Helen.Ovrehus.Kalland@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Pål Melvær Giil   Pal.Melver.Giil@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Siri Bjorstad Hjermann   Siri.Bjorstad.Hjermann@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Audun Jarle Solheim 99046052 Audun.Jarle.Solheim@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Alice Mathilde Loneland   Alice.Mathilde.Loneland@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Kristine Dyrli 95002873 Kristine.Dyrli@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Margunn Frøyen 41259328 Margunn.Froyen@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Arve Grøneng 97507587 Arve.Groneng@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Samira Saldic   Samira.Saldic@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Emilie Larsen Ørneseidet   Emilie.Larsen.Orneseidet@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Steve Kondwani Kapatuka 97324922 Steve.Kondwani.Kapatuka@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Pemphero Ireen Mbuna 90633691 Pemphero.Ireen.Mbuna@vlfk.no
Avd. Språk- og samfunnsfag Maren Refsnæs Rogne 98625114 Maren.Refsnes.Rogne@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Ørjan Refvik 95223184 Orjan.Refvik@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Morten Andre Gjøringbø 99251129 Morten.Andre.Gjoringbo@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Arve Trædal   Arve.Tredal@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Erik Veum 95220304 Erik.Veum@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Oddgeir Andersen 97159790 Oddgeir.Andersen@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Remco Fabian Hekel 90699259 Remco.Fabian.Hekel@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Hans Jørgen Prestrud 41216614 Hans.Jorgen.Prestrud@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Kurt Johan Mulehavn   Kurt.Johan.Mulehavn@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Heidi Vallestad Nygård 48104850 Heidi.Vallestad.Nygard@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Arne Lavik 95899889 Arne.Lavik@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Øyvind Nyvoll 90970545 Oyvind.Nyvoll@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Asgeir Holsen   Asgeir.Holsen@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Kurt Johni Langedal 91628491 Kurt.Johni.Langedal@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Jonny Grønnevik 95889813 Jonny.Gronnevik@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Linn-Beate Haarberg 95700425 Linn-Beate.Haarberg@vlfk.no
Avd. Handverk- og industrifag Ole Hartvik Tonheim Hennøy   Ole.Hartvik.Tonheim.Hennoy@vlfk.no
Avd. Sal og reiseliv Leni Westbø Olsen 90837735 Leni.Westbo.Olsen@vlfk.no
Avd. Sal og reiseliv Anna Czarny 96820211 Anna.Czarny@vlfk.no
Avd. Sal og reiseliv Trond Ole Hjorthaug   Trond.Ole.Hjorthaug@vlfk.no
Avd. Sal og reiseliv Elizabeth Bjerk +4792460989 Elizabeth.Bjerk@vlfk.no
Avd. Sal og reiseliv Mari Hillersøy Eriksen   Mari.Hillersoy.Eriksen@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing Janne Bergstrøm 92661611 Janne.Bergstrom@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing Aud Venke Askevold 91530167 Aud.Venke.Askevold@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing Berit Johanne Sælen 97595256 Berit.Johanne.Selen@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing Bente Bjerk Hamn   Bente.Bjerk.Hamn@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing - studie og yrkesrådgivar Tone Berqvam Erdal 41530680 Tone.Berqvam.Erdal@vlfk.no
Avd. Ped.drift og rettleiing Hanne Svarstad Isene 93483428 Hanne.Svarstad.Isene@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte May Liss Magnerud Giil 41530784 May.Liss.Magnerud.Giil@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Åshild Underlid   Ashild.Underlid@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Hilde Joveig Ellingsund 41508930 Hilde.Joveig.Ellingsund@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Ruth Sølvi Helland 91625143 Ruth.Solvi.Helland@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Inger Marit Gjøringbø Olsen 97073292 Inger.Marit.Gjoringbo.Olsen@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Eldrid Anna Ryste 91342598 Eldrid.Anna.Ryste@vlfk.no
Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Linda Elise Husabø 90200990 Linda.Elise.Husabo@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Jan Ravnestad 99540396 Jan.Ravnestad@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Yrla Klein 40349549 Yrla.Klein@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Bjarte Jakob Eikevik   Bjarte.Jakob.Eikevik@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Thor-Henning Helgås Brandsøy 47882674 Thor-Henning.Helgas.Brandsoy@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Tove Elisabeth Berge 41100085 Tove.Elisabeth.Berge@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Tine Marlen Kroppan Holvik 97168809 Tine.Marlen.Kroppan.Holvik@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Knut Anders Langlo 95074804 Knut.Anders.Langlo@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Sara Jagedal 48069594 Sara.Jagedal@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Harkaman Shivakoti 40977421 Harkaman.Shivakoti@vlfk.no
7570300 - FLO - Avd. Handverk- og industrifag Erlend Baugstø-Brandsøy   Erlend.Baugsto-Brandsoy@vlfk.no
7570600 - FLO - Avd. Helse/oppvekst/idrett og sos.ped.støtte Nancy Karina Ochoa de Leon   Nancy.Karina.Ochoa.de.Leon@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Trude Myhre Nødset 95795937 Trude.Myhre.Nodset@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Marie Stavang Aune   Marie.Stavang.Aune@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Siri Bakke Heggø 97593433 Siri.Bakke.Heggo@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Rune Kleiven Rynning 95100413 Rune.Kleiven.Rynning@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Kristine Njøs Slinde 97175681 Kristine.Njos.Slinde@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Marita Kjøsnes Kongsvik 90277010 Marita.Kjosnes.Kongsvik@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Ingunn Mettenes 91363776 Ingunn.Mettenes@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Larissa Gulestøl   Larissa.Gulestol@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Elina Korssund Andrianopoulos   Elina.Korssund.Andrianopoulos@vlfk.no
7570700 - FLO - Avd. Realfag Jon Holsvik Sørland 97715462 Jon.Holsvik.Sorland@vlfk.no