Rafto

Foto: Hans Jørgen Brun

Undervisning av Raftostiftelsen, ved Raftoprisvinnar Malahat Nasibova

I forrige veke fekk elevar ved Flora vgs møte Raftoprisvinnar Malahat Nasibova. Ho underviste elevane i ytringsfrihet og brukte rollespel som form. Elevane var frå klassane studiespesialisering, idrett, og barn- og ungdom, og dette var ein del av samfunnsfagundervisninga. Rollespelet tok utgongspunkt i ei sann historie frå Azerbadjan om korleis sikkerhetstenesta opererer, om ytringsfriheit og om fengsling utan grunn. I ein av rollene spelte Raftoprisvinnaren sjølv.

I forrige veke fekk elevar ved Flora vgs møte Raftoprisvinnar Malahat Nasibova. Ho underviste elevane i ytringsfrihet og brukte rollespel som form. Elevane var frå klassane studiespesialisering, idrett, og barn- og ungdom, og dette var ein del av samfunnsfagundervisninga. Rollespelet tok utgongspunkt i ei sann historie frå Azerbadjan om kordan sikkerhetstenesta opererer, om ytringsfrihet og om fengsling utan grunn. I ein av rollene spelte Raftoprisvinnaren sjølv.

Rafto 1.jpg

 

Raftostiftelsens undervisning ønsker at skuleelevar skal bli kjent med sitt engasjement for menneskerettighetar. Dei tilbyr undervisning for elevar ved ungdomsskuler og videregåande på Vestlandet, samt lærerskulestudentar, lærarar og andre grupper.  

Rafto 3.jpg

Informasjon om prisvinnaren Malahat Nasibova. Ho er kjent som den modige stemmen frå Nakhitsjevan.

Journalisten og menneskerettighetsaktivisten Malahat Nasibova (1969) blei tildelt prisen for sin modige og urokkelege kamp for ein fri og uavhengig presse. Med fare for eigen sikkerheit rapporterer ho om maktmisbruk, brudd på menneskerettighetane og korrupsjon i den isolerte, autonome republikken Nakhitsjevan, som er ein del av Aserbajdsjan. 

Malahat Nasibova er korrespondent for det uavhengige informasjonsbyrået «Turan» i Aserbajdsjan og for «Radio Free Europe»/«Radio Liberty». Ho leder menneskerettighetsorganisasjonen «Democracy and NGO’s Development Resource Center» i Nakhitsjevan. 

Nasibova har vært ei kritisk stemme mot myndighetene i ti år, og nekter standhaftig å gje opp kampen for ytringsfriheit. Hun rapporterer om politi som misbruker autoriteten overfor vanlege borgarar, kidnapping av opposisjonsmedlemmar og angrep på journalister. I mangel på andre uavhengige institusjoner har Nasibova blitt ein slags ombudsmann som lokalbefolkningen henvender seg til for å bli høyrd. 

Ved å tildele Raftoprisen for 2009 til Malahat Nasibova ønska Raftostiftelsen å løfte fram ein urokkeleg forkjemper for ytrings- og pressefriheit, samtidig som dei rettar søkelyset mot eit medlem av Europarådet, som i stadig større grad mislykkast med å innfri sine demokratiske og menneskerettslege plikter mot eigne borgarar og verdenssamfunnet for øvrig.

I 2014 blei Malahat og hennes ektemannen Ilgar Nasibov utsatt for grov vold utført av gangstarar som man mistenker har vært beordra av arbeidsgiverar som beskyttast av det lokale regimet i Nakhitsjevan.  I tida etter følgte juridisk trakassering og overvåkning.  Etter fleire månader i isolasjon, rømte ekteparet til Baku og deretter over grensa til Georgia. Dei har no politisk asyl i Norge.

https://www.rafto.no/