kulturmidlar-2020

Ungdommens kulturpris 2021

Har du forslag til kven som skal få ungdommens kulturpris i Kinn i 2021? Her kan du sende inn forslag til kulturpris og mangfaldpris, eller søkje på kultur- eller idrettsstipend. 

Send inn forslag til oss på post@kinn.kommune.no

Frist for innsending er 7.april 2021.