Utvalgene til skolen for skoleåret 2018/19 er valgt

Se hvem som er valgt inn i elevrådsstyre, arbeidsmiljøutvalg, skoleutvalg, skolemiljøutvalg og folkehelseutvalg

Galleri

skoleutvalg 4
skolemiljø utvalget 1
lamu 3
folkehelse 2 (1)
elevrådsstyret 18

Skoleutvalget:
Thashany Pratheepan 2stb

Ina Brendø 1ida

Dina Bovim 1sta

Thea Sagen 1sta

 

Skolemiljøutvalget:
Thashany Pratheepan 2stb

Christian Brugger Håvåg 2ssa

Tomas Eldevik 2kea

Eila Nordnes 1ela

 

Arbeidsmiljøutvalget LAMU:
Daniel Holme 1elb

Pravin Parameswaran 2ela

Tomas Eldevik 2kea

Stian Ommedal 1ela
 

Folkehelsegruppe:
Thea Sagen 1sta

Nils Jakob Nydal 2sta

Ina Brendø 1ida

Dina Bovim 1sta

 

Elevrådsstyret fra høyre til venstre
Thashany 2STB, sekretær
Marte 2IDA, styremedlem
Tomas 2IDA, leder
Dina, ASTB, nestleder
Kim Andre 3PÅA, økonomisjef