Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vidaregåande utdanning for vaksne
Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett. Les meir om tilbodet her.

Kontakt

Sjå heimesida til Vestland fylkeskommune
r
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/

Relaterte lenker