Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Vaksenopplæring

Vaksenopplæring

Vidaregåande utdanning for vaksne
Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett. Les meir om tilbodet her.

....

 Skule

 Opplæringstilbod skuleåret 2021 / 2022

Nivå

Grupper

Opplæringstilbodet fører fram til denne sluttkompetansen

 Flora vgs

Helse og oppvekstfag

 Vg1

 1

 Barne og ungdomsarbeidar

 Flora vgs

Helsearbeidarfag

 Vg2

 1

 Helsefagarbeidar

 Flora vgs

Sal og reiseliv

 Vg2

 1

 Salsmedarbeidar

 Flora vgs

Teknologi og industrifag

 Vg1

 1

 Sluttkompetansar som bygger på Vg2     industriteknologi

 

....

Kontakt

Sjå heimesida til Vestland fylkeskommune
r
https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/

Relaterte lenker