Vaksine

Vaksine mot meningokokksykdom (smittsam hjernehinnebetennelse)

Elevane på Flora vgs får tilbod om vaksinering på skulen.

Vaksine mot meningokokksykdom (smittsam hjernehinnebetennelse)

Folkehelseinstituttet anbefaler at all ungdom i alderen 16-19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsam hjernehinnebetennelse).

Elevane på Flora Vgs får tilbod om vaksinering på skulen. Vaksinen er effektiv mot dei vanlegaste sjukdomsframkallande meningokokkbakteriane (A,C,W,Y). Vernet varer i ca. 5 år. Vaksinering vil foregå på skulen måndag 24. februar og torsdag 27. februar.     

Vaksinen kostar 400 kr. Faktura blir sendt ut etter vaksinering. Frist for påmelding er fredag 14.februar. Påmeldingsskjema leveres til helsesjukepleiar eller i resepsjonen.

Les meir på Folkehelseinstituttet sine nettsider: https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/