Valg til ungdommens bystyre onsdag 31. oktober

Valg til ungdommens bystyre onsdag 31. oktober

Valget av Ungdommens bystyre er gjennomført

Her kan du se hvem som er valgt som representanter til Ungdommens bystyre.

POM-klassen (politikk og menneskerettigheter) gjennomførte sammen med lærer Kristine Dyrli valget av Ungdommens bystyre onsdag 31. oktober, her på Flora VGS. Klassen gjorde en strålende jobb. POM-klassen hjalp også til på ungdomsskolen med valget der.

Dette er en del av pensum for POM-klassen og det var kjekt for dem å sette ut i praksis det de lærer på skolebenken. 

Her er navnet på alle elever som skal sitte i ungdommens bystyre dette skoleåret: 

Flora Vgs: Alice Hugøy 3sta, Karoline Nesse 2ida, Dina Bovim 1sta, Marthe Teigen Refsnes 1stb, Isak Helgås 3stb.
FUS: Sivert Orheim, Joar Mikalsen, Thea Haukås, Mats Sande og Guro Høvik.
Haffen: Laura, Liam, Torje og Linnea.
Unge Høyre: Tomas Haugnes, Petter Hollevik, Ask Hollevik, Malene Stavang og Ina Brendø. 

Gratulerer!

Foto: Nancy Karina Ochoa de Leon.