Flora vidaregåande skule/Opplæringstilbod/Elektro og datateknologi/Vg2 Elenergi og ekom

Vg2 Elenergi og kom

Målet med denne linja er å gå mot eit fagbrev innan elektrofag, sterkstrøm, høyspent og svakstrøm. 

Opplæringa i Elenergi og ekom skal medverke til å dekke samfunnet sitt behov for kompetanse innan elkraftproduksjon og distribusjon, sjøfart, oljeproduksjon og industriverksemd, jernbane, helsevesen, næringsverksemd og bustadar. Linja har eit godt samarbeid med næringslivet og skulen har minimum to periodar kor elevane er ute i ei eller fleire bedrifter. Dette gjer at elevane har eit godt grunnlag til å skaffe seg læreplass innan dei fullfører linja.

Kontakt

Arnfinn Ekerheim
Administrativ leiar og seksjonsleiar for handverk og industrifag
Arnfinn.ekerheim@vlfk.no
41 53 07 88

Relaterte lenker