elevar sveisar røyr

elevar sveisar røyr

VG2 Rør og Ventilasjon, membran og taktekking ½ + ½

Vil du bli rørleggar, ventilatør, blikkslager eller taktekkar? VRør og Ventilasjon, membran og taktekking er nøkkelen til desse yrka.

Dei felles programfaga skal ivareta eit godt innemiljø, gjere energisparande tiltak, tiltak mot vatn, kondensskade og hindre brann i samband med installasjonar i faga.

Dette året brukar elevane mykje tid i verkstad og ute kor alle har praksis i bedrift. I løpet av dei første månadane vel ein kva av faga ein ønskjer å fordjupe seg i. Slik kan vi knytte elevane opp mot bedrifter kor det er moglegheiter for å få fagbrev. Bruk av ulike læringsarenaer og samarbeid med det lokale næringslivet er med å legge til rette for utviklande arbeidsprosessar.

Programfaga skal legge grunnlaget for profesjonell yrkesutøving og bidra til å fremje sjølvstende, kreativitet og gode arbeidsvanar. Opplæringa skal også bidra til å utvikle evne til kommunikasjon med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.

Kontakt

Arnfinn Ekerheim
Administrativ leiar og seksjonsleiar for handverk og industrifag
Arnfinn.ekerheim@vlfk.no
41 53 07 88

Relaterte lenker