Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Viktig presisering om koronaråd

Her finn de oppdatert informasjon frå Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/