Flora vidaregåande skule
Ungdommens kommunestyre i Kinn

Vil du være ein del av Ungdommens kommunestyre i Kinn?

Flora vgs skal ha 6 representantar, påmeldingsfrist 03.11 til Nancy

Vil du være ein del av Ungdommens kommunestyre i Kinn (UKK)? UKK er ein partipolitisk uavhengig høringsinstans i Kinn Kommune. UKK skal sikre at barn og unges behov blir ivarettat i kommunen, ein skal stimulere ungdom til aktiv deltagelse i kommunen, spesielt saker som angår eige oppvekstmiljø og framtid. Flora Vgs skal ha 6 representantar i UKK. Påmeldingsfrist 03.11, hos miljøkoordinator Nancy. Valget skal gjennomførast tysdag 12. november. Har du spørsmål, ta kontakt med Dina Bovim.