Copy of YESpecialist_Erasmus

YESpecialists: Korleis involvere ungdom meir i å oppretthalde busetjing i distriktet? Korleis styrke tiltakslyst blant unge innbyggjarar?

EU-prosjektet YESpecialists skal utvikle og teste ein innovativ metode i entreprenørskap der nedanifrå-og-opp metodikk er sentral.

Vi startar det toårige prosjektet med å bygge lokale partnarskap rundt Flora og Odda vidaregåande skular med representantar frå frivillig sektor, lokalt næringsliv og kommunen. 

Dette lokale partnarskapet skal støtte opp under lokale ungdomsinitiativ, alt frå samfunnsinitiativ til å starte bedrift. Viktige element er det grøne skiftet, digitalisering, god ungdomsmedverknad og sosial inkludering.

Poenget her er at vi ønsker flere unge innbyggere til å komme med gode ideer slik at en øker bolysten i kommunen. Kanskje har de noen gode forslag som lokker flere (unge) mennesker til kommunen, men kanskje i tillegg også andre aldersgrupper? Noen har en grunder i magen og kan skape flere arbeidsplasser for seg selv og andre, andre har en god ide rundt det å få det bedre sosialt for eksempel etablere en ny fritidsaktivitet i distriktkommunen.

Kvar av dei seks partnarregionane i dette prosjektet kjem til å bygge lokale partnarskap, dele på god praksis med kvarandre og styrke entreprenørskapskulturen og -undervisninga i distriktet. Partnarane kjem frå Asturias i Spania, Ringkøbing-Skjern i Danmark, Varazdin i Kroatia og Toscana og Trento i Italia. I tillegg er organisasjonen EARLALL (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning) i Brussel med. Vestland fylkeskommune leiar prosjektet.

Youth Entrepreneurial Spirit Specialists (“YESpecialists”) er finansiert gjennom Erasmus+ Aktiv Ungdom. Prosjektet er forankra i Handlingsprogram for innovasjon og næringsutvikling og Regional plan for kompetanse og arbeidskraft.