Elevar med maskiner på yrkesfag

Elevar med maskiner på yrkesfag. Foto: Matias Helgheim

Yrkesfag eller studiespes/idrett. Kva er skilnaden?

Her finner du ein oversikt

Yrkesfag eller studiespes/idrett. Kva er skilnadane? 

 

 

Yrkesfag 

Studiespes 

Idrett 

Tal elevar i klassen 

12-15 

30 

30 

Timetal pr.veke 

35 

30 

35 

Framandspråk (Tysk/Fransk/Spansk) 

Har ikkje 

4 

4 

Engelsk timar pr.veke 

5 

5 

5 

Norsk timar pr. veke 

Ingen i vg1 (4 i vg 2) 

4 

4 

Naturfag timar pr.veke 

2 

5 

5 

Kroppsøving pr.veke 

2 

2 

(7-12) 

Timetal spesielt for linja 

23= Yrkesfag 

5 (geografi og samfunnsfag)  

7-12 

 

Dette er ein oversikt over faga i vg1. På studiespesialiserande linje velger ein ca. halvparten av faga sjølv i vg2. Dette ser du meir av om du går inn på informasjon om studiespesialiserande linje.  

På yrkesfag går ein to år på skule, så vert ein lærling i 2-21/2 år (med løn) før ein tek fagbrev. Ein kan og velje å ta eit påbyggsår eller ingeniør forkurs det 3 året (eller etter fagbrevet), viss ein har meir lyst til å studere enn å arbeide som fagarbeidar. Det er mange andre utdanningsvegar etter eit fagbrev.  

Viss ein går Studiespes/idrett kan ein gå vidare til høgskule universitet etter ein er ferdig med 3 år på vidaregåande. Då må ein studere 3-6 år før ein får ein yrkestittel.  

Ein påstand ein har høyrt: ‘viss ein ikkje veit kva ein skal bli, bør ein gå studiespes’. Dette er feil! Viss ein ikkje veit, men tenker ein har lyst å ta eit langt studie så kan det vere rett (eller veit ein har interesse for språk, realfag, økonomi el.l.). Viss ein tenker at det kan vere aktuelt med eit praktisk yrke, så er det betre å gå yrkesfag, og så heller bygge på med påbygg etterpå om ein ynskjer å studerer seinare. Viss ein finn ut etter 3 år på studie/idrett at ein vil bli for eksempel elektrikar, så har ein brukt opp ungdomsretten sin, og det vil verte vanskelegare å få utdanning som elektrikar/rørlegger/tømrar/helsefagarbeidar el.l