Flora vidaregåande skule/Om oss/Prosjekt og satsingar/Yrkesretting av fellesfag

Yrkesretting av fellesfaga

«Med yrkesretting av fellesfagene menes at fagstoff, læringsmetoder og vokabular som brukes i undervisningen av fellesfaget, i størst mulig grad skal ha relevans for den enkeltes yrkesutøvelse.

Yrkesrettingen innebærer også å forklare hvordan kompetanser fra fellesfaget blir brukt og kommer til nytte i opplæringen i programfagene og i yrkesutøvelsen innenfor de relevante yrker.» (kjelde: regjeringen.no)

I praksis vil yrkesrettinga bety å sjå kompetansemåla i det aktuelle fellesfaget i samanheng med kompetansemåla i programfaga, og på grunnlag av dette innrette lærestoff og arbeidsmåtar i fellesfaga inn mot yrkesfaga. Yrkesretting vil også innebere å samarbeide på tvers av fag om utvikling av dei grunnleggande dugleikane. Sjølv om vi i dette arbeidet tar utgangspunkt i fellesfaga, ser vi på tverrfaglig samarbeid som ein viktig del av strategien for å lykkast med yrkesretting.

Tips ein ven Skriv ut