Hopp til hovedinnhold

Påbygging til generell studiekompetanse

Elevar på studie

Har du gått på yrkesfag og ønskjer å ta høgare utdanning? Då kan du ta påbygging til generell studiekompetanse. Du kan søkje både før og etter læretida. Utdanninga fører fram til generell studiekompetanse.

Kvifor velje påbygging til generell studiekompetanse..

 

Fordi du vil då få generell studiekompetanse og kan studere på høgskuler og universitet. Påbyggingsåret er eit tilbod til elevar som har valt ei yrkesfagleg utdanning og som ønskjer å oppnå generell studiekompetanse.

Du vil være elev i ein klasse på 30 elevar. Saman med dei øvrige vg3 klassane er du ein del av eit stort avgangskull.

 Les om andre elevar sine erfaringar med faga, inntakskrav, fag- oh timefordeling på vilbli.no

Flora vgs tilbyr

Dersom du tar påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 skal du ha følgende fag:

  • Historie (5 t/v)
  • Kroppsøving (2 t/v)
  • Matematikk 2P-Y (5 t/v)
  • Naturfag (3 t/v)
  • Norsk (10 t/v)
  • Valgritt programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering (5 t/v)

Påbygging til generell studiekompetanse er eit år med ein god del teori - det er difor viktig å kjenne etter om ein er motivert nok tli å gjennomføre dette året. Hugs at du også har rett på å ta påbygg etter gjennomført fagutdanning.

 

Samordna opptak

Vegen vidare

 

Med generell studiekompetanse kan du velje mellom 100-vis av ulike utdanningar. Hugs søknadsfristen 1 mars.