Hopp til hovedinnhold

Ledige stillingar

Ledig stilling Elevassistent 89% Fast stilling 

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Skulen har og voksenopplæring og grunnskoleopplæring for minoritetsspråklege.  Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Frå august 2022 har vi ledig stilling som elevassistent. 

Ledig stilling Prosjektmedarbeidar 3 årig prosjekt

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Frå 01.08.22 har vi ledig stilling som prosjektmedarbeidar i 3-åring prosjekt - "Styrke, erfaring, fellesskap - framtid - SEFF". Prosjektet er eit gjennomføringstiltak som gjev tilbod til ungdom som er utanfor opplæring, eller som står i fare for å slutte i opplæring.

 

Ledig 100% fast stilling: Lærar i byggfag- Tømrar

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Skulen har ledig fast stilling frå 01.08.22 for lærar innan byggfaga med sveinebrev som tømrar. Søknadsfrist 25.04

 

Ledig 100% fast stilling: Lærar i byggfag- Røyrleggjar

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Skulen har ledig fast stilling frå 01.08.22 for lærar innan byggfaga med sveinebrev som røyrleggjar.Søknadsfrist 25.04

Ledig 60% fast stilling: Lærar i matematikk og naturfag

Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no.  Fra 01.08.22 har vi ledig 60% stilling som lærar i realfag særleg matematikk og naturfag. For søkjarar med kompetanse i andre fag som skulen tilbyr kan det verte aktuelt å utvide stillinga. Søknadsfrist 19.04.2022

 

Ledig 50% fast stilling: Lærar på Helse- og oppvekstfag

Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Skulen har ledig 50% fast stilling frå 01.08.22 for lærar innan Helse og oppvekstfag - Helsefagarbeidar. Om du har kompetanse i andre fag som skulen tilbyr kan desse inngå i ein samla større stillingsstorleik. Søknadsfrist 19.04.2022 

 

Ledig stilling: Lærar på helse- og omsorg. Barn- og ungdomsfag

100% fast stilling, søknadsfrist 19.04.2022. Flora vidaregåande skule ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 90 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 520 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. 
Skulen har ledig fast stilling frå 01.08.22

 

Ledig stilling: Lærar i språk og samfunnsfag

100% fast stilling, søknadsfrist 19.04.2022. Undervisning i språk- og samfunnsfag, både studieførebuande- og yrkesfag. Stillinga vert tillagt kontaktlæraroppgåver etter behov. Undervisninga vil hovudsakleg vere innan norsk, engelsk, spansk og ulike samfunnsfag. Fagkompetanse innan juridiske fag som kan gi grunnlag for undervisning i Rettslære-faget kan og vere relevant samfunnsfagleg kompetanse.

 

Ledig stilling: Lærar - Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom 

Søknadsfrist 07.03.2022. Flora vidaregåande skule, ligg i Florø og har sju utdanningsprogram innan både studieførebuande- og yrkesfag. Vi er omlag 100 tilsette som kvar dag bidreg til læring, inspirasjon og trivsel for 530 elevar. Meir informasjon om skulen finn du på flora.vgs.no. Frå 01.08.22 har vi ledig stilling som lærar innan Elektro og datateknologi VG1 og VG2 Elenergi og ekom.

Ledig stilling: Avdelingsleiar - yrkesfag

Søknadsfrist 07.03.2022. Vi søkjer etter ein utviklingsorientert, tydeleg, trygg og samarbeidsorientert avdelingsleiar for yrkesfaga ved Flora vgs. Tilpassa opplæring, gjennomføring og auka  overgang til læreplass er viktige mål for skulen.  Vi har tilbod innan Bygg- og anleggsfag, Elektro og datateknologi, Helse- og oppvekstfag, Sal, service og reiseliv og Teknologi og industrifag. Det er ei stor fagleg breidde og vi søkjer ein avdeligsleiar som som både kan legge til rette for fagspesifikk kompetanseutvikling, men og syne årig prosjekt evne til å identifisere kva som er felles utviklingsmoglegheiter for yrkesfaga ved skulen. Det er tillagt undervisning i delar av stillinga. Frå 01.08.2022 har vi ledig stilling som avdelingsleiar på yrkesfag.