Hopp til hovedinnhold

Sal, service og reiseliv

Elevar på Sal, service og reiseliv

Er du serviceinnstilt, liker å hjelpe folk og er open for ulike kulturar og tradisjonar? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år i skule før du kan gå ut i lære. Du kan også ta Påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje sal, service og reiseliv

Fordi du gjennom faget raskt kan komme ut i spennande yrke etter berre to år på skule. Programområdet er bygd opp på ein måte som gjer at du får innblikk i heile prosessen som er viktig for å enten starte opp eller drive ei bedrift. Service er viktig i alle bedrifter. Det samme er økonomi, marknadsføring, og relevant bruk av IKT. Kunnskap om reiseliv er også blitt stadig mer aktuelt. Dersom du kunne tenke deg å vere bedrifta sitt ansikt utad og jobbe med kundebehandling kan sal, service og reiseliv vere den rette linja for deg – du vil få en variert hverdag med mange spennende oppgaver.  

Flora Vgs og Salg, service og Reiseliv har samarbeid med mange ulike bedrifter der du som elev har mulighet til å prøve deg i praksis i forbindelse med Yrkesfaglig Fordypning. 

Du kan også drive egen Ungdomsbedrift som gjør det lettere og koble til teorien på denne linja, og samtidig tjene egne penger.   

Flora vgs tilbyr

Første skuleåret (vg1)

 

Sal, service og reiseliv

Skulen har ein klasse med 15 elevar på vg1. Første året vil du lære mykje nytt og praktisk frå programfaga Forretningsdrift, Marknadsføring og Innovasjon, Kultur og Samhandling.  
I tillegg har du fellesfaga matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. 

Du lærer om:  

 • kundehandsaming og sal 
 • økonomi og bærekraftig drift 
 • marknadsføring, entreprenørskap og innovasjon 
 • administrasjon og digitale verktøy 
 • reiseliv og turisme 
 • planlegging og gjennomføring av tryggingstiltak 
   

Programområdet gjev ein smakebit innan fleire yrker og kan føre fram mot heile 5 fagbrev. Allereie frå haustferien vil du få arbeidspraksis i bedrift ein dag i veka. Mykje av arbeidet du gjer i klassen vert gjort ved hjelp av IKT-verkty. 

Gjennom året legg lærarane opp til fleire prosjektarbeid der du gjennomfører oppdrag for lokalt næringsliv, alt frå reklameoppdrag til marknadsundersøkingar. Det er også vanleg at ein er på bedriftsbesøk til ulike bransjar i regionen. 

Gjennom YFF (Yrkesfaglig Fordjupning) blir du med kjent med fagområde som bygger på vg1 sal, service og reiseliv. Mange av våre elevar fortset med praksis i same bedrifta på vg2. Nokre elevar kan gjennom praksis få høve til å få seg betalt ekstrajobb utanfor skuletida.  

Ein kan også her drive Ungdomsbedrift der du lettare får synleggjort programfaga, og får testa salgs- og entreprenørskapsteori i praksis med fokus på innovasjon og bærekraft. Dette gir ein meir heilskapeleg forståing.  

 

Andre skuleåret (vg2)

 

Sal og reiseliv

 

På vg2 fortset ein med utdanninga du har starta på vg1 sal, service og reiseliv. Du får nærare innblikk i korleis ei bedrift blir driven.  

Du lærer om: 

 • kundehandsaming 
 • sal, meirsal, gjensal  
 • marknadsføring 
 • planlegging av reiseopplevingar 
 • reiselivsprodukt 
 • servicerolla 
 • vertskapsrolla 
 • rekneskap og budsjett 
 • prissetjing 
 • kommunikasjon med kundar, gjester og samarbeidsaktørar 
   

Flora vgs har ein klasse med 15 elevar på vg2 Sal og reiseliv, og  du har programfaga Forretningsdrift, Innovasjon og marknadsføring og Kultur og kommunikasjon. I tillegg har du fellesfaga norsk, samfunnskunnskap og kroppsøving. 

Programområdet gjer deg kunnskap du treng for å meistre mange ulike jobber innan sal- og reiselivsnæringa. Du lærer om relasjonar, kommunikasjon, drift og lønnsomhet. Gjennom året legg lærarane opp til fleire prosjektarbeid der du gjennomfører oppdrag for lokalt næringsliv, alt frå reklameoppdrag til marknadsundersøkingar. Det er også vanleg at ein er på bedriftsbesøk til ulike bransjar i regionen. 

Vi vidarefører Ungdomsbedrift også 2. året. 

Faget yrkesfagleg fordjuping byggjer på vg2 sal og reiseliv, og vert gjennomført som praksis i bedrift gjennom praksisperiodar i haust -og vårsemesteret der du som elev er utplassert i bedrifter i sal – og reiselivsnæringa. Dette er viktige periodar som har stor verdi når det skal søkjast om læreplass. 

Kommunikasjon og tillit står i høgsetet. Enten du er vektar eller seljar, jobbar med IKT eller med logistikk. Evna til å kommunisere med menneske er viktig å tileigne seg. 

Etter at du har fullført vg2 sal og reiseliv kan du velje å gå i lære i følgjande fag:  

 • reiselivsfaget 
 • salsfaget 
gjesdal-laerebedrift.jpg

Vegen vidare

 Etter to år i skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift.Les meir om å være lærling på utdanning.no

Du kan også ta Påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule eller universitet. Les meir om påbygg:Les meir om påbygg på vilbli.no