Sal, service og reiseliv

Elevar på Sal, service og reiseliv

Er du serviceinnstilt, liker å hjelpe folk og er open for ulike kulturar og tradisjonar? Då kan Sal, service og reiseliv vere noko for deg. Du går to år i skule før du kan gå ut i lære. Du kan også ta Påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Kvifor velje sal, service og reiseliv

Fordi du gjennom faget raskt kan komme ut i spennande yrke etter berre to år på skule. Faget er bygd opp på ein måte som gjer at du får innblikk i heile prosessen som er viktig for å enten starte opp eller drive ei besdrift. Service er viktig i alle bedrifter. Det samme er økonomi, marknadsføring og IKT. Dersom du kunne tenke deg å vere bedrifta sitt ansikt utad og jobbe med kundebehandling kan sal, service og reiseliv vere den rette linja for deg. Du lærer 

  • kundebehandling og salg
  • administrasjon og tekstbehandling
  • om reiseliv, turisme og varetransport
  • elektronisk dokumentbehandling
  •  

Flora vgs tilbyr

Første skuleåret (vg1)

 

Sal, service og reiseliv

Skulen har ein klasse med 15 elevar på vg1. Første året vil du lære mykje nytt og praktisk frå faga økonomi, marknadsføring, helse,- miljø og tryggleig, og IKT. Programområdet gjev  ein smakebit innan heile 8 yrke. Allereie frå haustferien vil du få arbeidspraksis i bedrift ca ein dag i veka. Mykje av arbeidet du gjer i klassen vert gjort ved hjelp av IKT-verkty.

Gjennom året legg lærarane opp til fleire prosjektarbeid der du gjennomfører oppdrag for lokalt næringsliv, alt frå reklameoppdrag til marknadsundersøkingar. Det er også vanleg at ein er på bedriftsbesøk til ulike bransjar i regionen.

Andre skuleåret (vg2)

 

Sal og reiseliv

 

Flora vgs har ein klasse med 15 elevar. Programområdet gjer deg kunnskap du treng for å meistre mange ulike jobber innan sal- og reiselivsnæringa. Du lærer om relasjonar, kommunikasjon, drift og lønnsomhet. Gjennom året legg lærarane opp til fleire prosjektarbeid der du gjennomfører oppdrag for lokalt næringsliv, alt frå reklameoppdrag til marknadsundersøkingar. Det er også vanleg at ein er på bedriftsbesøk til ulike bransjar i regionen.

Gjennom praksisperiodar i haust -og vårsemesteret er elevane utplassert i bedrifter i sal – og reiselivsnæringa. Dette er viktige periodar som har stor verdi når det skal søkjast om læreplass.

Kommunikasjon og tillit står i høgsetet. Enten du er vektar eller seljar, jobbar med IKT eller med logistikk. Evna til å kommunisere med menneske er viktig å tileigne seg.

gjesdal-laerebedrift.jpg

Vegen vidare

 Etter to år i skule kan du søkje læreplass i ei godkjend lærebedrift.Les meir om å være lærling på utdanning.no

Du kan også ta Påbygg til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule eller universitet. Les meir om påbygg:Les meir om påbygg på vilbli.no