• Minoritetsrådgjevar

  Minoritetsrådgjevar

  Line Sunde Kvalheim er minoritetsrådgjevar. Ho har til dagleg arbeidsplass ved Eid vidaregåande skule, men er tilgjengeleg for elevar, føresette og tilsette ved alle dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane

 • elev forran pc med ei skriveoppgåve

  Eksamensplan

  Alle elevar i vidaregåande opplæring skal ha ein eller fleire obligatoriske eksamenar, avhengig av programområde og nivå.

 • Marthe Teigen Refsnes

  Marthe Teigen Refsnes er ny leiar i Ungdomspolitisk utval i Sogn og Fjordane.

  Lise Horpen, Marthe Teigen Refsnes og Leander Sunde er tre av medlemmane i ungdomspolitisk utval for 2019/20. Sofie Krumsvik og Mathilde Tjønneland var ikkje tilstades då biletet vart teke. Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fleire saker ›