Husk å søke skuleplass i vigo før 1 mars.
VG1 og VG2-elevar: Viss du er usikker på rekkefølga av vala dine, kan du likevel legge inn ynskjene no! Du kan endre vala dine fram til 1.mars, men det er viktig at du sjekker at du får til å logge deg inn i vigo i god tid før fristen! Viss ein treng nye innloggingskodar, tek dette sannsynlegvis ei veke å få på plass! 
Her søker du skuleplass: 
 
Elevar på Flora vgs

Læring, inspirasjon og trivsel for alle.

Velkomen til oss! Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for dei elevane skulen har til ei kvar tid. Vi trur at læring gir inspirasjon, noko som fører til auka trivsel hos elevane våre. Auka trivsel gir betre læring.
Elevmentorar i Draumeskulen

Draumeskulen

Flora vgs. er del av Draumeskulen. Målet med dette tiltaket er å styrke elevane si tilhøyring, medverknad og motivasjon. Kjernen i modellen er elevmentorar. Alle vg1-klassar får 2 elevmentorar kvar. Mentorane består av elevar frå vg2/vg3, og skal bidra til at elevane føler seg sett og ivaretatt.
 Rosa dag

Aktivitetar på Flora vgs

Dagleg er det ulike turneringar, konkurransar og spel i fellesarealet eller på sosiale medier. Miljøteamet og miljøkoordinator planlegg desse og får hjelp til å gjennomføre aktivitetane av elevar som sit i elevrådet og av elevar som er mentorar i Draumeskule-prosjektet.

Aktuelle saker

10.01.2023

Open kveld på Flora vgs. onsdag 25 januar

07.12.2022

Vikar språk og samfunnsfag

Søknadsfrist 11.12.22

14.11.2022

Leksehjelp i matematikk

Vi startar opp med leksehjelp kvar mandag i biblioteket kl. 18.00-19.30. Elevar frå alle ulike matematikkfag kan møte. Første økt er 14.11.22. Lærar er Kristine Njøs Slinde

Matematikk