• korona

  Gult nivå frå onsdag 20.01! Dvs. alle møter på skulen etter vanleg timeplan frå onsdag.

  Regjeringen har besluttet at alle landets ungdomsskoler og videregående skoler kan gå tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar. Kommuner med høy smitte må vurdere om skoler fortsatt skal være på rødt nivå. Alle landets skoler skal følge gult nivå i trafikklysmodellen med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaks...

 • Ungdom som hoppar i solnedgang

  Ungdata-undersøking i veke 5-7

  Flora vgs skal delta i Ungdata-undersøkinga, som er ein landsomfattande spørreundersøking om ungdom sine oppvekstvilkår. Alle føresette får epost om undersøkinga.  Undersøkinga skal gå føre seg mellom veke 5 og 7, og bare elevar under 20 år skal delta. Det er dessutan frivillig å delta, men vi oppfordrar alle til å bli med. Elevar som ikkje ønsk...

 • FLORA VGS VINTER
 • Aksjons (2)

  Aksjonsdagen 2020

  Aksjonsdagen vart ein suksess, totalbeløp blei 130 018,- Vi takkar alle elevane som bidrog til det flotte resultatet. Elevar som ikkje fekk betalt inn på bidra.no i tide, kan ta kontakt med lærar Trond Ole Hjorthaug

 • korona

  Heimeskule for alle elevar 4 og 5 januar. Deretter oppmøte etter plan.

  Onsdag 20.01. er vi tilbake på gult nivå og alle elevar møter opp til vanleg timeplan

Fleire saker ›