Hopp til hovedinnhold

Digital leksehjelp frå Raude Kors

Dette er eit gratis og anonymt tilbod til alle elevar i den vidaregåande skulen. Du får hjelp av frivillige med påbegynt/fullført høgare utdannning.Lenke:  Digital leksehjelp

Elevar på Flora vgs

Læring, inspirasjon og trivsel for alle.

Velkomen til oss! Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for dei elevane skulen har til ei kvar tid. Vi trur at læring gir inspirasjon, noko som fører til auka trivsel hos elevane våre. Auka trivsel gir betre læring.
Elevmentorar i Draumeskulen

Draumeskulen

Flora vgs. er del av Draumeskulen. Målet med dette tiltaket er å styrke elevane si tilhøyring, medverknad og motivasjon. Kjernen i modellen er elevmentorar. Alle vg1-klassar får 2 elevmentorar kvar. Mentorane består av elevar frå vg2/vg3, og skal bidra til at elevane føler seg sett og ivaretatt.
 Rosa dag

Aktivitetar på Flora vgs

Dagleg er det ulike turneringar, konkurransar og spel i fellesarealet eller på sosiale medier. Miljøteamet og miljøkoordinator planlegg desse og får hjelp til å gjennomføre aktivitetane av elevar som sit i elevrådet og av elevar som er mentorar i Draumeskule-prosjektet.

Aktuelle saker

23.11.2023

Innovasjonscamp 2023

20.10.2023

Hospitering ved Flora vgs 23-24 oktober

Oppmøte kl 08.45. Avslutning kl 14.00

Hospiterande elevar
16.10.2023

Forretningsutviklar - lokalt solenergiselskap i Malawi

Søknadsfrist 30.10.23