Hopp til hovedinnhold
Elevar på Flora vgs

Læring, inspirasjon og trivsel for alle.

Velkomen til oss! Flora vgs skal gjere sitt ytterste for å skape trivsel, mestring og gjennomføring for dei elevane skulen har til ei kvar tid. Vi trur at læring gir inspirasjon, noko som fører til auka trivsel hos elevane våre. Auka trivsel gir betre læring.
Elevmentorar i Draumeskulen

Draumeskulen

Flora vgs. er del av Draumeskulen. Målet med dette tiltaket er å styrke elevane si tilhøyring, medverknad og motivasjon. Kjernen i modellen er elevmentorar. Alle vg1-klassar får 2 elevmentorar kvar. Mentorane består av elevar frå vg2/vg3, og skal bidra til at elevane føler seg sett og ivaretatt.
 Rosa dag

Aktivitetar på Flora vgs

Dagleg er det ulike turneringar, konkurransar og spel i fellesarealet eller på sosiale medier. Miljøteamet og miljøkoordinator planlegg desse og får hjelp til å gjennomføre aktivitetane av elevar som sit i elevrådet og av elevar som er mentorar i Draumeskule-prosjektet.

Aktuelle saker

29.01.2024

Karrieremesse 2024

Messe og karrieredag for elevar i 10.klasse og elevar på Flora vgs. Nær 60 bedrifter og offentlege arbeidsgivarar og opplæringskontor møter 10.klasser og vidaregåande elevar på Flora vgs 31. januar 2024. Det blir informasjon og foredrag. Elevane på u...

19.01.2024

Ungdata-undersøkinga 2024

I 2024 blir Ungdata-undersøkinga gjennomført i Vestland blant elevar i den vidaregåande skulen. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 4 til 7. Målet er å få ei oversikt over korleis ungdom har det og kva dei driv med i fritida. Undersøk...

07.12.2023

Digital leksehjelp frå Raude Kors

Leksehjelp Røde Kors