• Kinn kommune

  Ungdommens kommunestyre skal velgast tysdag 12 november 2019

  Her er lista med kandidatane frå Flora vidaregåande skule  

 • Brosjyre

  Ny digital brosjyre

  Skulen har fått laga ei digital brosjyre med informasjon om dei ulike programområda vi tilbyr. Ein papirkopi vert trykt når vi går inn i Vestlandfylke. Ta ein kikk ved å trykke på linken vedlagt. Fotograf: Vidar Helle

 • Elevundersøkelsen

  Elevundersøking veke 48-49

  Elevundersøkinga er ein årleg undersøking der elevar får sei si mening om læring og trivsel i skulen. Svarene brukast av skulen, kommunen og staten for å gjere skulen betre. 

Fleire saker ›