Vaksenopplæring

Elev i praksis

Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan vi tilby gratis vidaregåande opplæring.

Flora vgs tilbyr

 2021/22 tilbyr vi:

Helse og oppvekst, vg1, 1 gruppe med 15 elevar. Opplæringstilbodet fører fram til sluttkompetanse som barne- og ungdomsarbeidar.

Helsearbeidarfag, vg2, 1 gruppe på 15 elevar. Opplæringstilbodet fører fram til sluttkompetanse som helsefagarbeidar.

Teknologi og industrifag, vg3, 1 gruppe med 12 elevar. innan lærefag som byggjer på vg2 Industriteknologi. 

Vestland fylke gir tilbod om gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Utdanninga kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Du kan også få realkompetansevurdering og studierettleiing hos oss. Alle tenester er gratis for deg med vaksenrett Vidaregåande utdanning for vaksne - Vestland fylkeskommune

Vidaregåande fagtilbod for vaksne 2022/2023.

Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Her er fagtilbodet for skuleåret 2022/2023. Søk innan 1. april.

Vidaregåande fagtilbod for vaksne 2022/2023 - Vestland fylkeskommune

vigo.no

Søknadsskjema: VIGO