Hopp til hovedinnhold

Rådgjevarane våre

Flora vgs

Tone Erdal og Espen Johannesen er rådgjevarar på skulen. Dei er der for å hjelpe, rådgje eller rettleie deg som elev.

5874778_4762901.jpg

Tone Erdal
Rådgjevar
tone.erdal@vlfk.no
Tlf 41 53 06 80

Espen Johannesen
Rådgjevar
espen.johannesen@vlfk.no
Telefon: 92 24 33 76

Espen er skulens sosialpedagogiske rådgjevar. Tone driv hovudsakleg med karriererettleiing. Du er velkommen innom kontora våre i administrasjonsfløyen. Når døra er open er vi ledige. Du kan også booke ein time på førehand ved hjelp av Fronter eller SMS.

Sosialpedagogisk rådgiving tydar først og fremst å gje råd og hjelp dersom du har personlege og sosiale vanskar. Å gje råd og hjelp når du har vanskar med skulearbeidet. Å formidle kontakt med andre institusjonar og spesialistar om du treng det. Skulen har også helsesjukepleiar på plass fire dagar i veka.  

Karriererettleiing. Kva vil eg bli? Skal eg studere etter vidaregåande eller vil eg ta fagbrev? Kva for programområde skal eg velje? Karriererettleiar kan hjelpe deg med ein karrieresamtale, rettleiing eller ved å gje informasjon og tips i høve vidare jobb og jobbsøk.