Fritaksreglement

Det er vanleg at elevar og føresette vender seg til skulen med fritak frå opplæringa og "fri frå skulen"

 

SKJEMA FOR FRITAK I FAG OG FRITAK FOR VURDERING (custompublish.com)

Søknad+endring+av+elevstatus.pdf (custompublish.com)

ERSTATTE 2 (2).FRAMANDSPRÅK MED MORSMÅL (custompublish.com)

 1. Søknad om å få fri frå opplæringa
  Kommentar: Reglane for dette finn ein i felles fråversreglement for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane. Så menyen til venstre. Eleven må alltid melde fråvere til skulen. Elevar får ikkje fri, eller høve til å opparbeide feriereisar. Dersom elevar, eller elevar og føresette likevel vel å t.d reise på ferie saman, bør ein gi melding til kontaktlærar og i tillegg setje seg inn i kva arbeid gruppa skal gjere i det aktuelle tidsrommet. ALT slik fråvere vært ført på vitnemålet. Sjå elles reglane om fråvere i menyen til venstre.
  Eventuell søknadar om fri frå opplæringa vert å sende skulen skriftleg.
   
 2. Søknad om fritak i fag
  Kommentar: Reglane for dette finn ein i Opplæringslova - med forskrifter. Hovedregelen seiar at elevar kan få fritak frå opplæring i fag dersom dei har bestått same, eller tilsvarande fag tidlegare. Eventuell søknadar om fri frå opplæringa vert å sende skulen skriftleg.
   
 3. Søknad om fritak for vurdering i heile, eller delar av fag.
  Sjå sjema og retteling øvst på denne sida