Hopp til hovedinnhold

Rettleiingstenesta

Støttetelefon

Rettleiingstenesta

Rettleiingstenesta skal gi elevar, lærlingar, lærekandidatar, ungdom og vaksne tilgang til aktuelle fagtenester i sine læringsmiljø. Tenesta omfattar pedagogisk-psykologisk teneste (PPT), oppfølgingstenesta (OT), oppfølging av lærlingar, lærekandidatar og lærebedrifter, og rettleiing i vidaregåande opplæring for vaksne.

Vegard Farstadvoll

vegard.farstadvoll@vlfk.no

Henrik Hove

henrik.hove@vlfk.no

Rettleiingstenesta skal samarbeide med skular, arbeidsliv, offentlege instansar, opplæringskontor og lærebedrifter.

Rettleiingstenesta Vestland nord

Sentralbord: 57 63 70 80
E-post: rettleiingstenesta.vestland.nord@vlfk.no
Besøksadresse: Sophus Lie veg 1, 6770 Nordfjordeid og
Firdavegen 6, Concordbygget, 6800 Førde
Postadresse: Postboks 7900, 5020 Bergen

Rådgjevarane våre - kven gjer kva og kor

Ta kontakt med rådgjevar for å avtale rettleiing.

Meir om tenesta på VLFK sine nettsider

Oversyn over rettleiingstenesta i Vestland Nord - der Flora vgs ligg.