Hopp til hovedinnhold

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta:

 

Skulehelsetenesta er eit gratis tilbod til alle elevar ved skulen fire dagar i veka. Målsettinga med skulehelsetenesta er å fremje god helse og trivsel. Gje elevane kunnskap og støtte til å betre helse og livskvalitet samt å førebygge problem og helseskade.

Kva kan du spørje om?

Skulehelsetenesta kan gje deg råd, rettleiing eller hjelp direkte i spørsmål som har med helse å gjere. Til dømes tema som samliv og seksualitet, prevensjon, kjønnssjukdommar, abortspørsmål, kosthald, stress, psykiske problem som eteforstyrringar ogsjølsskading, vonde tankar og følelsar, rusmiddel, familieproblem, bekymring for ein venn. Helsesjukepleiaren hjelper deg og med å etablere kontakt med lege, psykolog, fysioterapeut. Vi har teieplikt og du får ikkje fråvær når du er der.

Du kan også få hjelp til:

Resept på prevensjon
Klamydiatest
Graviditetstest
Gratis kondom

Føresette og lærarar kan også ta kontakt. Vi har teieplikt, men dersom eleven samtykkjer, samarbeider vi med føresette, lærarar og rådgjevar. 

Irene Hovland jobbar som helsesjukepleiar på Flora vgs. 

Kontaktinformasjon:

Irene Hovland

irene.hovland@kinn.kommune.no
Teams: Send melding og spør om møtetid på chat i Teams.                                               Telefonnr: 957 100 82                                                                                                                Hugs at du ikkje må sende helseopplysningar i TEAMS eller på epost.                                       

Helsestasjon for ungdom:

Helsestasjon for ungdom er åpen torsdager kl. 1400-17.00.                                         Adresse: Sunnfjord medisinske senter, 1. etasje (helsestasjonen), Hans Blomgt 39. Se mer informasjon her:

Kinn helse, Helsestasjonen for ungdom