Hopp til hovedinnhold

Nøkkeltall

Flora vgs

For skuleåret 2023-2024 vert det lyst ut 26 grupper. Skulen tilbyr 7 studieprogram.

Flora vgs. har litt over 100 tilsette ved skulen, dei fleste pedagogisk tilsette. Skulen er ein kombinert skule der omkring halvparten av elevplassane er studieførebuande, medan resten er yrkesretta. I tillegg til desse gruppene er det: 1 TOP-klasse, 1 0GSB-klasse, 1 0AOA-klasse, 1 VG1 helse og oppvekst for vaksne, 1 VG2 helse og oppvekst for vaksne, 1 VG1 teknikk- og industriproduksjon for vaksne, 1 VG1/VG2 teknikk- og industriproduksjon for vaksne (Pilot).

Nivå

Programområde

Antall grupper

Elevplassar

Vg1

Bygg- og anleggsteknikk

2

24

vg2

Røyrleggjar

1

12

vg2

Tømrar

1

12

vg1

Elektrofag

2

24

vg2

Elenergi

1

12

vg1

Helse- og oppvekstfag

2

30

vg2

Helsearbeiderfag

1

15

vg2

Barne- og ungdomsarbeiderfag

1

15

vg1

Idrettsfag

1

25

vg2

Idrettsfag

1

25

vg3

Idrettsfag

1

30

vg1

Studiespesialisering

2

50

vg2

Studiespesialisering

2

60

vg3

Studiespesialisering

2

60

vg3

Påbygging til generell studiekompetanse

1

30

vg1

Sal, service og reiseliv

1

15

vg2

Sal, service og reiseliv

1

15

vg1

Teknikk- og industriell produksjon

2

24

vg2

Industriteknologi

1

12