Hopp til hovedinnhold

Utleige

Auditorium 2

Det er mogeleg å leige eller låne skulen sine lokale når skulen ikkje treng dei sjølve inntil kl. 21 på kvardagar. Som skuleeigar skal Vestland Fylkeskommune vere ein ressurs for lokalsamfunna og for dei frivillige organisasjonane.

Skulen belastar i utgangspunktet sjølvkost for dei faktiske kostnadane, og det vil seie tilsyn og reinhald. Ved behov for overtidsbetaling f.eks. i helgar og feriar, kan satsane bli heva med 50 eller 100 %.

Vi har to auditorium som tek høvesvis 60 og 100 personar. Alle rom har white-board tavle, prosjektor og lydtilkopling. Ta kontakt for meir info om leige.

Kontakt:

Ole Hartvik Tonvik Hennøy

Avdelingsleiar
ole.hartvik.tonheim.hennoy@vlfk.no
918 727 26