Hopp til hovedinnhold

Biblioteket

Sjakkturnering i biblioteket

Biblioteket har bøker, lydbøker, aviser, blad, filmar og spel. Biblioteket skal vere ein stad der elevar og lærarar kan finne alle typar informasjon.

 

Biblioteket kan hjelpe deg å finne den informasjonen du treng

Søk i bibliotekbasen til Flora vgs.

Du kan også få opplæring i kjeldekritikk og i å vurdere den informasjonen du finn.

VIKO, NTNU sine gode nettsider om oppgåveskriving

Søk & Skriv, lærer deg om informasjonssøk.

Du må hugse å ta med deg lånekortet, sidan alt utlån blir registrert på data. Elevane vil bli gitt opplæring i bruk av biblioteket. Målet er at elevane sjølv skal kunne finne fram i samlinga, men bibliotekaren er til stades for å gje hjelp og rettleiing i alle typar spørsmål. Bibliotekaren administrerer også inn- og utlevering av lærebøker.

Skulen har bibliotekar i heil stilling som også har skulemiljø og informasjon som fokusområde. Biblioteket kan òg skaffe bøker og artiklar frå andre bibliotek der det er naudsynt. Biblioteket er ope heile skuledagen. Bibliotekar og informasjonsmedarbeidar: Tine Holvik tine.holvik@vlfk.no

Utlånsreglar

  • Det Nasjonale lånekortet kan nyttast til utlån, ellers er alle noverande elevar i systemet og dei kan låne ved å vise studiebesviset på mobilen.
  • Lånetida er 4 veker for bøker/lydbøker. 1 dag for filmar.
  • Du leverer bøkene til bibliotekaren, eller legg dei i innleveringskassa ved biblioteket.
  • Oppslagsverk, aviser eller siste nummer av eit tidskrift er ikkje til heimlån. Dette skal bli brukt på skulen eller du kan ta ein kopi.

Ordensreglar

Biblioteket skal vere ein triveleg plass for alle. Derfor er det viktig at du:

  • Ryddar opp etter deg.
  • Det skal være arbeidsro i biblioteket.

Lånekontrakt

Når du startar på skulen m du underteikne ein digital lånekontrakt. Er du under 18 år må også føresette underteikne. Du kan då låne gratis skulebøker

Bibliotekaren

Tine har jobba på biblioteket på skulen sidan 2018. Ho kan hjelpe deg å finne bøker, artiklar og anna.

Kjeldekritikk og kjeldebruk

Når du skriv ei oppgåve er det viktig å finne gode kjelder for informasjon. Men korleis kan du stole på det du finn? Det er viktig å utøve kjeldekritikk for å finne eigna og kvalitetssikra informasjon.

Du kan ikkje klippe og lime andre sitt arbeid som ditt eige. Korleis kan du bruke andre sine tekstar utan å plagiere? Det kan du lære meir om på sida vår om kjeldebruk og kjeldekritikk.

E-lån

E-lån er bøker du kan laste ned til datamaskinen, lesebrettet, nettbrettet eller mobilen din. Det er mest romanar, men også ungdomsbøker og fagbøker. Same bok kan lastast ned til seks ulike einingar, og bøkene blir automatisk levert tilbake etter tre veker.